Green ResortGreen Resort

Vizualizace

bronze_int_03_res
silver_int_04_res
silver_ext_02_res
gold_int_04_res
bronze_ext_02_res

Villa Concept

TRADITIONAL GEORGIAN HOUSE CONSISTS OF SEVERAL OBJECTS. RETAKING GEORGIAN ARCHETYPES WE WILL RECEIVE SPECIAL SPACES WITH SPECIFIC ATMOSFERES ACCORDING TO THE GEORGIAN WAY OF LIVING. ENTRANCE GATE, ATRIUM AND SPA. GEORGIAN PEOPLE SPEND A LOT OF TIME ON THE TERRACE, SOMETIMES THEY SLEEP THERE, WHAT IS MAKING OF IT ONE OF THE MOST IMPORTANT PLACE OF THE HOUSE. TODAY, IT IS STILL COMMON TO BUILD TERRACES BECAUSE OF WEATHER CONDITION IN THE AREA.

Greenery

GREENERY IS REALLY IMPORTANT FOR THE GEORGIAN PEOPLE. THEY USE TO LIVE IN THE NATURE AND THEIR HOUSES AR SURROUNDED BY TREES AND BUSHES. BY THE CUTS IN THE DESKS OF TERRACE AND ROOFS WE ARE BRINGING GREENERY CLOSER TO THE PEOPLE WHO LIVE IN THE VILLAS. THE WEST GEORGIAN ARCHETYPE IS REALLY SPECTACULAR, BECAMES FROM SQUARE TENT ROOF OFFSETED TO AN ERECTED ON PILARS TERRACE. ATRIUM OF THE SHAPE OF THIS ARCHETYPE MAKES PEOPLE FEEL LIKE IN THE TYPICAL GEORGIAN HOUSE BUT OUTSIDE, SURROUNDED BY GREEN.

Greenery

GREENERY IS REALLY IMPORTANT FOR THE GEORGIAN PEOPLE. THEY USE TO LIVE IN THE NATURE AND THEIR HOUSES AR SURROUNDED BY TREES AND BUSHES. BY THE CUTS IN THE DESKS OF TERRACE AND ROOFS WE ARE BRINGING GREENERY CLOSER TO THE PEOPLE WHO LIVE IN THE VILLAS. THE WEST GEORGIAN ARCHETYPE IS REALLY SPECTACULAR, BECAMES FROM SQUARE TENT ROOF OFFSETED TO AN ERECTED ON PILARS TERRACE. ATRIUM OF THE SHAPE OF THIS ARCHETYPE MAKES PEOPLE FEEL LIKE IN THE TYPICAL GEORGIAN HOUSE BUT OUTSIDE, SURROUNDED BY GREEN.

Terrace

IF THE TERRACE IS THE BIGGEST QUALITY OF THE HOUSE, BY MAXIMALIZING THIS SPACE WE WILL LET PEOPLE IN VILLA LIVE ON TERRACE ALL THE TIME BRINGING THEM CLOSER TO NATURE. EAST ARCHETYPE OF THE HALF GROUND HOUSES WHICH HAVE INTERESTING LIGHT FROM ABOVE CERTAINLY FITS TO SPA AREA IN VILLA, WHICH SHOULD BE MORE PRIVATE BUT STILL BRINGS THE LIGHT.

Entrance

THE GEORGIAN PEOPLE ARE REALLY GENEROUS, KIND AND HOSPITABLE. SO THEIR ENTRANCE TO A PLOT IS USUALLY REPRESENTATIVE GATE WHERE PEOPLE CAN WAIT TO BE LET INSIDE. THIS ARCHETYPE ACCENTS THE VILLA’S ENTRANCE.

NÁŠ REALIZAČNÍ TÝM

NÁŠ REALIZAČNÍ TÝM

logotyp-GR-loaderico

Během návrhu rodinných vil jsme měli možnost prozkoumat bohaté kulturní a historické dědictví Gruzie. Při výzkumu jsme se zaměřili se na výrazné a lokálně specifické archetypy místní lidové architektury. Tyto principy tradičního gruzínského bydlení nás okouzlily a inspirovaly natolik, že jsme je v maximální možné míře aplikovali moderní formou do návrhů rodinných vil, a vytvořili tak svébytný architektonický jazyk vycházející z místních tradic, kultury, stavebního a řemeslného umění.

Výrazným prvkem celého návrhu je propojení architektury s přírodním charakterem místa. Při komponování vil jsme kladli největší důraz na setření hranice mezi obytným prostorem a zahradami. Zahrada tak vstupuje do domu a stává se integrální součástí života v něm. Prostorná atria v srdci vil spolu se světlíky na střechách poskytují dostatek přirozeného denního světla a v noci umožňují výhled na oblohu plnou hvězd.

Výrazným prvkem místní kultury bydlení jsou terasy, které představují místo setkávání s rodinou i návštěvami a v noci se často přeměňují ve venkovní ložnici. V našich návrzích jsme zohlednili i toto a terasy jsme zvětšili a propojili je s prostornými obývacími pokoji. Tyto velkoryse pojaté otevřené prostory se tak mohou flexibilně přizpůsobovat potřebám jejich obyvatel a nabízejí jim příjemné útočiště v záplavě zeleně.